نصب نرده استیل و نرده آلومینیومی
 نرده بر اساس متر اندازه گیری می شود. برای بالکن و پنجره ها بر اساس مجموع عرض آن ها محاسبه می شود. برای راه پله ها، هر طبقه بین 5.5 تا 6 متر حساب می شود. در زمان نصب نرده های استیل و آلومینیوم راه پله ها، جهت به صرفه کردن هزینه، در یک یا چند پله نرده استیل یا نرده آلومینیوم نصب نمی شود برای برطرف کردن اختلاف سطح دو رمپ ، پایه استارت در هر رمپ به کار برده می شود. زمان نصب ابتدا محل مورد نظر را علامتگذاری می کنیم. سپس با استفاده از دریل در محل چند حفره ایجاد می شود و داخل آن چسب سنگ ریخته می شود. برای نرده های آلومینیومی از بولت و در نرده های استیل ترانس و بولت استیل داخل آن قرار میگیرد و تراز میشود. پایه های برش خورده در جای خود قرار داده می شوند. برای اتصال پروفیل دستک به پایه ها، در نرده های آلومینیومی از هلال اکسسوار و در نرده های استیل از چاکدار ناخنی استفاده می شود. در انتها گاردهای امنیتی به پایه متصل می گردد که می تواند به وسیله زانو چرخانده شود.