روش اجرای نرده شیشه ای
 روش های نصب نرده شیشه ای به صورت اکسپوز، دفنی، فیکس پوینت، نوری، اسپیگت، اسپایدری

 

نرده شیشه ای اسپایدری:
در این نوع نرده ها شیشه به عنوان سازه نگهدارنده هندریل است و قطعات استیل اسپایدری تک شاخ و دو شاخ و چهارشاخ به شیشه متصل می شود.

 

نرده شیشه ای دفنی:
در این روش کامپوننت ها در داخل زمین نصب قرار می گیرند و شیشه ها پس از قرار گرفتم در مفصل نرم، درون ریل های کامپوننت ها گذاشته می شوند.

 

نرده شیشه ای دگمه ای یا فیکس پوینت:
در این روش شیشه ها توسط یراق کانکتور که همان دگمه هستند به کنار دیوار یا راه پله ها متصل می شوند. تعداد دگمه ها بر اساس ابعاد شیشه تعیین و به کار برده می شوند. دگمه ها بیرون می مانند و بعد شیشه ها نصب می شوند.

 

نرده شیشه ای اکسپوز:
در این نوع نرده ها برخلاف نرده های شیشه ای دفنی کامپوننت ها بر روی سطح زمین به صورت نمایان قرار می گیرند. با کامپوننت ها بر اساس ضخامت و ارتفاع شیشه در فواصل معین از هم کار گذاشته می شوند.

 

نرده شیشه ای نوری:
در این روش در داخل ریل کامپوننت ها، قسمت زیر شیشه ها LED به کار می برند که سبب بازی نور در راستای ارتفاع شیشه شده و سبب زیبایی خیره کننده ای می شود.

 

نرده شیشه ای اسپیگت:
در این مدل از نرده های شیشه ای از پروفیل هایی در اندازه های مختلف و در فاصله های معین از هم با توجه به ضخامت و اندازه شیشه مطابق شکل به کار گرفته می شود.