شرکت آریو پاسارگاد تمامی مقاطع و پروفیل های آلومینیومی خود را به طور مستقیم و بدون واسطه از کارخانجات و تولیدکنندگان برتر داخلی و خارجی تهیه میکند و توانسته است با بهره گیری از دانش مهندسی و تجربه عملی نیروهای متخصص در بحث فنی و اجرایی در بیش از یک دهه فعالیت، رزومه چشمگیری در زمینه مشاوره، طراحی و اجرای سیستم های آلومینیومی برجای بگذارد.

نمونه مقاطع و پروفیل های درب و پنجره آلومینیومی مجموعه پاسارگاد:

پروفیل آلومینیوم ترمال بریک 02

پروفیل آلومینیوم ترمال بریک 01

نمونه درب و پنجره های مجموعه پاسارگاد:

ترمال بریک ترمال بریک

ترمال بریک درب و پنجره لولایی ترمال بریک 26

درب و پنجره کشویی ترمال بریک 1 درب و پنجره کشویی ترمال بریک 10

درب و پنجره لولایی ترمال بریک 2 درب و پنجره لولایی ترمال بریک 3

درب و پنجره لولایی ترمال بریک 22 درب و پنجره لولایی ترمال بریک 23

ترمال بریک 01