خصوصیات نرده آلومینیوم
 فلز آلومینیوم دارای وزن کم و شکل پذیر و به رنگ نقره ای می باشد. در مجاورت هوا بر روی سطح آن یک لایه اکسید آلومینیوم تشکیل می شود که موجب می گردد آلومینیوم هرگز زنگ نزند و تغییر رنگ ندهد. ضخیم کردن این لایه اکسید آلومینیوم تا چند هزار برابر ضخامت اولیه را آنودایز کردن می گویند. در این روش می توان به آلومینیوم رنگ اضافه کرد. آلومینیوم از مقامت بالای برخوردار بوده و غیر قابل اشتعال می باشد. از این رو با توجه به ویژگی های ذکر شده، آلومینیوم برای انواع نرده و حفاظ گزینه مناسبی می باشد. نرده آلومینیوم نسبت به سایر نرده ها از وزن سبکتری برخوردار است. زیبایی و رنگ بندی و اشکال مختلف و قابلیت تعویض آن سبب برتری آن نسبت به سایر نرده ها شده است. نرده آلومینیوم نسبت به نرده استیل تا پنج برابر ماندگاری بیشتر، به خصوص در مناطق مرطوب را دارد. به راحتی نصب می شود و نیازی به جوشکاری و رنگ کاری ندارد. بنابراین آسیبی به پله ها و دیوارها نمی رسد. استیل در مورد نوع نصب مشکلاتی دارد. پس از مدتی لق می شود. دلیل این است که کل نرده بر روی پیچ 10 سانتی متری با قطر بسیار باریک فشار وارد کرده و قسمت دیگر پیچ 10 سانت که داخل زمین یا پله قرار دارد، در داخل چسب سنگ حرکت کرده و سبب جدا شدن آن از چسب سنگ می شود و بعد از مدتی دچار لقی و شلی می گردد. ولی در نصب نرده آلومینیوم به جای پیچ از بلت 20 در پایه ها استفاده می کنند. به این صورت که پایه و بلت به یکدیگر پیچ می شوند. در این صورت پایه دوجداره شده و دیگر تحت فشار نرده قرار نمی گیرد. بلت داخل لوله 40 به صورت دوجداره می باشد و قطر جداره داخلی 20 می باشد که به صورت فیت و محکم در داخل آن قرار می گیرد.