تهیه و تولید آلومینیوم
 آلومینیوم به صورت شمش تولید شده و بعد به شکل استوانه یا بیلت تبدیل می شود. در دمای 400 درجه سانتی گراد آلومینیوم نرم شده و قابلیت شکل پذیری می گیرد. اکستروژن توسط دستگاه پرس تزریق شده و بعد با قالب های مختلف مانند لوله 50 یا پایه 40 از دستگاه تزریق می شود و به صورت های 6 متری برش داده شده و کشیده می شود. پس از این مرحله با سوختن منیزیم موجود در آن توسط کوره های حرارتی، از حالت نرم به پروفیل سخت تبدیل می شود. لوله های نرده ای و قطعات آن از آلیاژ 6063 و 6060 که میزان سختی آن مناسب است، می باشد. در مرحله بعد، با دستگاه های پرداخت یا پولینگ، سطح لوله ها پولیش و براق شده و جهت تثبیت براقی لوله ها، وانهایی می شود. با وانهایی سطح آلومینیوم برای 20 تا 30 سال از اکسید شدن و تغییر رنگ یا خوردگی حفظ می شود. در نتیجه برخلاف نرده استیل و آهن که نیاز به آبکاری دارند، نرده آلومینیومی نیازی به آبکاری یا رنگ کاری ندارد. در وانهایی با محلول های اسید سولفوریک 20% و با آندایزینگ ولتاژ برق، یک سطح پوششی به اندازه 8 تا 15 میکرون آنادایز بر روی سطح لوله ها و قطعات تشکیل می شود.