طریقه تمیز کردن استیل
 برای تمیز کردن نرده استیل 304 یا 316 از یک دستمال مرطوب نرم و بدون زبری که باعث خش بر روی استیل نشود، می توان استفاده کرد. اگر اثر سیاهی بر روی استیل مانده باشد، می توان از پودر مل برای رفع سیاهی استفاده کرد. پودر مل را می توان از رنگ فروشی ها تهیه کرد.
برای تمیز کردن استیل 201 تنها باید از دستمال خشک استفاده کرد، در غیر این صورت استیل سیاه می شود.